Cồi Sò Điệp

Lưới:
Xem nhanh

Cồi sò điệp tươi

(1)
Liên hệ

Cồi sò điệp tươi biển Tuy PhongChúng tôi dùng cồi sò tươi vùng biển Tuy Phong - Bình Thuận vì với người sành ăn thì cồi sò vùng này vẫn cho chất lượng ngon hơn do nguồn nước và cát nơi đây. Cồi vùng biển bãi bùn sẽ không ngon bằng.Cồi sò điệp được cạy khô, không rửa nước ngọt. Do vậy vẫn giữ được độ ngọt ngon tự nhiên của cồi sò và không làm cồi nở..

Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)
Lên trên